ดับเบิ้ล ลิฟวิ่ง ส่งมอบพื้นมาแล้ว มากกว่า 100,000 ตร.ม.

กระเบื้องยาง SPC ลายไม้คลิกล็อค คือ? และแตกต่างกับกระเบื้องยางอย่างไร?

กระเบื้องไวนิล คือกระเบื้องที่มีส่วนประกอบของ พีวีซี (PVC : polyvinyl chloride) ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีอยู่สองชนิดคือ “SPC flooring (stone plastic composite) และ “LVT flooring (luxury vinyl tile)”นิยมเรียกกันว่า “กระเบื้องยาง” เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายยางแต่อันที่จริงแล้วเป็นวัสดุที่ทำมาจากพีวีซี โดยที่นิยมใช้กันอยู่มีทั้งแบบ ติดกาว(หรือกาวในตัว) และคลิกล็อค ซึ่งจะมีความหนา 2 mm. และ 4 mm. ตามลำดับ ส่วน “กระเบื้องเอสพีซี” เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนามาจากกระเบื้องยางซึ่งจะมีส่วนประกอบเหมือนกันต่างกันเฉพาะชั้น rigid core ซึ่งเป็นชั้นโครงสร้างหลักที่ให้ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ซึ่ง กระเบื้องยาง จะใช้พีวีซีเป็นวัตถุดิบเกือบ 100% ผสมกับสารให้ความคงตัวอื่นๆเล็กน้อย ส่วน กระเบื้องไวนิลเอสพีซี จะใช้ ซีเมนต์ผงเป็นวัตถุดิบ 75% และพีวีซี 25% ผสมกับสารให้ความคงตัวอื่นๆเล็กน้อย ซึ่งในแกนชั้นนี้เองทำให้ กระเบื้องไวนิลเอสพีซีมีความแข็งแรงทนต่อการกระแทกและทนต่อการหดหรือขยายตัวจากอุณหภูมิมากกว่ากระเบื้องยางนั่นเอง ข้อเสียของกระเบื้องเอสพีซีคือเนื่องจากมีส่วนผสมของซีเมนต์ผงเป็นหลักจึงไม่สามารถนำมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้เหมือนกระเบื้องยางที่มีส่วนผสมมาจากพีวีซีทั้งหมดทำให้มีราคาที่สูงกว่า

#SPCFLOORING #LVTFLOORING #กระเบื้องยาง #กระเบื้องไวนิลเอสพีซี #คลิกล็อค

NEW IN STORE

กระเบื้องไวนิล SPC
รุ่น Supreme Series 8 m

Scroll to Top