ดับเบิ้ล ลิฟวิ่ง ส่งมอบพื้นมาแล้ว มากกว่า 100,000 ตร.ม.

สินค้าของเรา

PRODUCTS

กระเบื้องไวนิล SPC ขนาด 4 มิลลิเมตร

SPC Standard Series 4 mm

กระเบื้องไวนิล SPC ขนาด 5.5 มิลลิเมตร

SPC Premium Series 5.5 mm

กระเบื้องไวนิล SPC ขนาด 8 มิลลิเมตร

SPC Supreme Series 8 mm

กระเบื้องไวนิล SPC ขนาด 5.5 มิลลิเมตร

SPC Herringbone Series 5.5 mm

กระเบื้องยาง LVT ขนาด 3 มิลลิเมตร

LVT 3 mm ลายไม้

กระเบื้องยาง LVT ขนาด 3 มิลลิเมตร

LVT 3 mm ลายหิน

Scroll to Top